Welkom

Op zoek naar jezelf, naar jouw kracht, naar (opnieuw) verbonden zijn …

Een langer sluimerend ongenoegen verhindert je voluit te leven.
Je bent onzeker over de relaties die voor jou belangrijk zijn.
Je vindt het lastig om op te komen voor jezelf.
Je weet niet hoe je een onverwachte negatieve gebeurtenis een plaats moet geven.
Jouw innerlijke kracht verdwijnt soms onverwacht of ongewenst naar de achtergrond.

We worden als mensen gevormd door onze relaties en door wat we in ons leven meemaken.
Het gezin waarin je opgegroeid bent, wat je meekreeg en wat net niet, speelt daarin een belangrijke rol. Soms was het goed, soms ben je tekort gedaan en gekwetst. Dat kies je niet. Sommige kwetsuren verhinderen je voluit te leven in verbinding met jezelf en anderen.

… en daarin gesteund worden.

Therapie helpt je om

  • ruimte te scheppen voor wie je bent als individu binnen jouw familie, groep of gemeenschap
  • jezelf te laten zien in wat je nodig hebt om ten volle mens te durven en te kunnen zijn
  • meer of opnieuw verbonden te worden met jezelf en vanuit jezelf met anderen.

Als psychotherapeut zal ik graag jouw gesprekspartner zijn op de zoekende weg naar jezelf.