Welkom

Verbinding...

Een langer sluimerend ongenoegen verhindert je voluit te leven.
Je bent onzeker over de relaties die voor jou belangrijk zijn.
Je vindt het lastig om op te komen voor jezelf.
Je weet niet hoe je een onverwachte negatieve gebeurtenis een plaats moet geven.

Doorheen het leven worden we gevormd door onze relaties en door wat we meemaken.
Het gezin waarin we opgegroeid zijn, wat we meekregen en wat net niet, speelt daarin een belangrijke rol. Soms was het goed, soms zijn we tekort gedaan en gekwetst. De kwetsuren verhinderen je voluit te leven in verbinding met jezelf en anderen.

Psychotherapie helpt je om
ruimte te scheppen voor wie je bent als individu binnen jouw familie, groep of gemeenschap
jezelf je te laten zien in wat je nodig hebt om ten volle mens te durven en te kunnen zijn
meer of opnieuw verbonden te worden met jezelf en vanuit jezelf met anderen.

Jouw verhaal is de leidraad. Als psychotherapeut zoek ik samen met jou naar de weg die jij wil gaan.

In relatietherapie wordt er gewerkt aan het herstel van communicatie tussen de partners, een weg gezocht voor de vragen die leven binnen jullie relatie en besproken welk toekomstperspectief voor jullie beiden het meest wenselijke is.